Kwaliteit van zorg staat voorop!15372428_s

De zorg kent verschillende sectoren, zoals ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, GGZ en Jeugdzorg. In al die verschillende sectoren gaat het in essentie om één doel: kwaliteit van zorg voor de cliënt of patiënt. Alle hulp- en dienstverlening is daarop gericht. Professionals werken met de intentie patiënten of cliënten de juiste behandeling of zorg te geven en bij te dragen aan een veilige omgeving.

Cliënten, patiënten en hun vertegenwoordigers willen passende hulp, ondersteuning en of behandeling op een plek waar begrip , respect en deskundigheid is.

In de zorg komen veel verschillende “partijen” samen: cliënten/patiënten , zorgverleners, ouders, belangenbehartigers, zorgaanbieders, bestuurders. Ieder heeft zo  zijn eigen visie op en verwachting van de zorg. Door open communicatie en effectieve samenwerking kunnen die verschillende invalshoeken meewerken aan de kwaliteit van zorg. Maar verschillen van inzichten kunnen ook leiden tot misverstanden en meningsverschillen. Als dit leidt tot spanningen in de samenwerking, kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van zorg en dus van de cliënt of patiënt. Daar is niemand bij gebaat.