6661932_sBij mediation brengt een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar de communicatie tussen u en de andere partij weer op gang. De mediator begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. U heeft, net als de andere partij, de wens om tot een werkbare oplossing te komen. De mediator kiest geen partij, bedenkt geen oplossingen, bemoeit zich niet met de inhoud en neemt geen beslissing. De mediator begeleidt u op een efficiënte en respectvolle wijze in de zoektocht naar de best werkbare oplossing. U houdt de uiteindelijke beslissing in eigen hand. De taak van de mediator is op tafel krijgen waar het conflict werkelijk over gaat en wat de wensen en belangen zijn die hierbij een rol spelen. Bij mediation gaat het erom dat u tevreden bent met de zelfgekozen oplossing.

Uitgangspunten:
Mediation kent twee belangrijke uitgangspunten:

Vrijwilligheid: u kunt niet gedwongen worden deel te nemen aan mediation, want ook úw inzet voor het vinden van een passende oplossing is noodzakelijk.

Vertrouwelijkheid: Als u via mediation op zoek gaat naar een oplossing heeft u een geheimhoudingsplicht. alles wat tijdens de mediation wordt besproken is vertrouwelijk.