9884944_sDe Zorgmediators zijn mediators die op diverse manieren en vanuit verschillende functies in de zorg werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest. Als directielid, hoofd poliklinieken, verpleegkundige, HR-adviseur, facilitair manager, locatiemanager en coach en trainer. Wij spreken de taal van de zorg.