14801076_sReïntegratie van een medewerker wordt bemoeilijkt door spanningen in het team.

Buren ondervinden overlast van de bewoners van een woonzorggroep.

Ouders zijn ontevreden over de communicatie rondom de verhuizing van hun kind. Ze vinden dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn en dat er te weinig oog is voor de impact op hun zoon.

Specialisten hebben discussie over de bijdrage van een collega aan de maatschap.

Medewerker en zijn leidinggevende zijn het niet eens over diens functioneren.

Broer van een gehandicapte zus heeft een klacht omdat de begeleider zijn zus niet wil begeleiden naar een diëtiste.

Twee collega’s vechten als kat & hond. De rest van het team heeft hier last van.

Een vader vindt dat zijn zoon met autisme te weinig uren persoonlijke begeleiding krijgt. Hij wordt teveel aan zijn lot overgelaten, terwijl hij afgelopen jaar een hoger ZZP toegekend heeft gekregen.